Archiwa tagu: NNW

Pakiet Rodzina

Pakiet Rodzina- Połączenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z usługami assistance to kompleksowa ochrona zdrowia oraz dostęp do wielu usług dla całej rodziny. Dzięki najlepszym rozwiązaniom specjalistów Proama, Pakiet Rodzina to bezpieczeństwo całej rodziny w atrakcyjnej cenie.

W ramach ubezpieczenia Pakiet Rodzina, Proama zapewnia:

 • Ubezpieczenie całej rodziny od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Wypłatę świadczeń finansowych w razie wystąpienia trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy
 • Wypłatę świadczeń finansowych na dostosowanie do życia w niepełnosprawności
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które chroni od finansowych konsekwencji od szkód wyrządzonych osobom trzecim i ich mieniu, na terenie całej Europy
 • Szeroka pomoc Osobistego Doradcy w trakcie trwania ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia nawet do 100 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego i do 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Suma ubezpieczenia nawet do 20 000 zł na dostosowanie do życia w niepełnosprawności oraz do 50 000 zł odszkodowania za trwałą niezdolność do pracy
 • Suma ubezpieczenia OC nawet do 100 000 zł

W ramach pakietu assistance, Ubezpieczonej rodzinie przysługują:

 • Opieka i nadzór nad dziećmi i małoletnimi w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego
 • Korepetycje dla dzieci Ubezpieczonego
 • Pomoc domowa
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Obsługa osobistego consierge
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych

Pakiet Rowerzysta – NNW dla rowerzysty

Pakiet Rowerzysta- Kompleksowa ochrona rowerzysty to połączenie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz assistance. Pakiet ten przeznaczony jest dla osób poruszających się na rowerze, które chronić chcą nie tylko swoją odpowiedzialność w stosunku do szkód wyrządzonych innym osobom czy ich mieniu, ale także chronić chcą swoje zdrowie i życie.

Pakiet Rowerzysta przeznaczony dla osób jeżdżących na rowerze obejmuje:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które chroni rowerzystę przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobie trzeciej lub jej mieniu podczas jazdy na rowerze
 • Ubezpieczenie NNW od kolizji i wypadków zaistniałych podczas jazdy rowerem i w codziennym życiu
 • Pomoc i poradę Osobistego Doradcy w trakcie trwania ubezpieczenia
 • Możliwość ubezpieczenia w ramach Pakietu także rodziny Ubezpieczonego
 • Suma ubezpieczenia nawet do 50 000 zł w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz do 50 000 zł z tytułu ubezpieczenia OC.

W ramach usługi Assistance Proama organizuje :

 • serwis rowerowy,
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Obsługę osobistego consierge
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych
 • Transport poszkodowanego z placówki medycznej do miejsca zamieszkania, również specjalnym transportem medycznym ambulansem

Pakiet Standard – ubezpieczenie nnw

Pakiet Standard – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wraz z assistance to pakiet dedykowany osobom, które chcą zadbać o swoje zdrowie i zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami finansowym. Dzięki najlepszym rozwiązaniom Proama, Pakiet Standard to kompleksowe ubezpieczenie w optymalnej cenie

W ramach ubezpieczenia NNW Pakiet Standard, Ubezpieczonemu przysługuje:

 • Całodobowa ochrona i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w domu i miejscu pracy
 • Pełna ochrona nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie
 • Assistance w razie wystąpienia zdarzenia wypadku lub choroby w tym opieka nad dziećmi w trakcie hospitalizacji oraz pełna obsługa medyczna wykwalifikowanego personelu
 • Obsługa osobistego consierge
 • Dodatkowe odszkodowanie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wypadku lotniczym
 • Suma ubezpieczenia nawet do 100 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego i do 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowo, Ubezpieczony ma możliwość objęcia polisą współmałżonka i dzieci.

W ramach pakietu assistance, Ubezpieczonemu przysługują:

 • Opieka i nadzór nad dziećmi i małoletnimi w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego
 • Korepetycje dla dzieci Ubezpieczonego
 • Pomoc domowa
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Obsługa osobistego consierge
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych

Assistance domowe

Assistance Domowe  To dodatkowy pakiet usług, z których skorzystać mogą osoby, które wykupiły Ubezpieczenie nieruchomości w pakiecie Proama DOM lub Proama DOM Premium. Assistance Domowe to przede wszystkim pomoc w codziennych awariach i usterkach domowych związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości.

Proama w ramach Ubezpieczenia Assistance Domowe oferuje takie korzyści jak

 • Home assistance w ramach którego zapewniona jest fachowa pomoc w przypadku awarii sprzętu AGD/RTV pomoc ślusarza oraz pełna dostępność infolinii remontowej
 • Pomoc w razie wystąpienia szkody w tym:
  – interwencja specjalisty Proama w celu naprawienia szkody, dozór nieruchomości czy zapewnienie lokalu zastępczego.
  – w ramach szkody Proama zapewnia pomoc w przeprowadzce i pełna obsługa transportu, przechowania ocalałego mienia
  – pomoc Opiekuna Klienta, czyli osoby, która nadzorować będzie prace związane z odbudową czy remontem nieruchomości po wystąpieniu szkody
  – wsparcie finansowe w przypadku potrzeby zakupu artykułów pierwszej pomocy
 • Kompleksowa pomoc medyczna, w tym:
  – wizyta lekarza i służby medycznej
  – opieka nad dziećmi i zwierzętami
  – bezpłatna dostawa leków do domu
  – pełny dostęp do infolinii medycznej
 • Obsługa osobistego consierge, który zadba między innymi o rezerwacje usług czy dostarczenie towarów
 • Dostęp do serwisu informatycznego w przypadku awarii sprzętu komputerowego
 • Dostęp do infolinii informacyjnej i jej usług.

 1. Ubezpieczenie piwnicy-
  Dla Klientów, którzy ubezpieczyli nieruchomość w ramach ubezpieczenia Proama DOM lub Proama DOM Premium istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia piwnicy lub komórki lokatorskiej.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie piwnicy w Proama?

 • Pełna ochrona mienia znajdującego się w piwnicy lub omórce lokatorskiej przez włamaniem z kradzieżą lub rabunkiem
 • Pełna ochrona mienia przed skutkami zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie, huragan, grad czy zawalenie się drzew
 • 5 000 zł tyle wynosi suma ubezpieczenia piwnicy

Proama Dom Premium

Proama DOM Premium  Ubezpieczenie dedykowane osobom chcących elastycznie kontrolować ubezpieczenie swojej nieruchomości oraz jej wyposażenia. Ubezpieczenie Proama DOM Premium obejmuje swoim zakresem nie tylko nieruchomość, ale także jej ogrodzenie, architekturę wokół niej czy budyni niemieszkalne. Dodatkowym atutem jest możliwość ubezpieczenia nieruchomości w trakcie jej budowy

W ramach ubezpieczenia Proma DOM Premium jego Klienci mogą skorzystania z takich elementów jak:

 • Indywidualnie dopasowany zakres i suma ubezpieczenia nieruchomości
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) do sumy gwarancyjnej 300 tys. złotych, związanej z użytkowaniem nieruchomości
 • Ubezpieczenie nieruchomości od wielu zdarzeń losowych między innymi: pożar, zalanie, huragan, eksplozja, grad, upadek drzew na nieruchomość lub szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne
 • Ubezpieczenie nieruchomości od włamania z kradzieżą oraz rabunku
 • Zakwaterowanie zastępcze w przypadku wystąpienia szkody
 • Zwrot kosztów uprzątnięcia lub naprawy skutków szkody oraz poszukiwania przyczyny szkody

Ubezpieczenie Proama DOM Premium umożliwia:

 • Ubezpieczenie nie tylko nieruchomości własnej, ale także wynajmowanej
 • Ubezpieczenie nieruchomości od jej dewastacji czy przepięcia
 • Ubezpieczenie garażu, małej architektury, budynków niemieszkalnych znajdujących się na terenie nieruchomości
 • Ubezpieczenie nieruchomości w budowie
 • Ubezpieczenia nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

Zakres ubezpieczenia Proama DOM

 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • eksplozja
 • upadek statku powietrznego
 • implozja
 • dym i sadza
 • huragan
 • grad
 • lawina
 • deszcz nawalny
 • zalanie
 • śnieg i lód
 • zapadanie się ziemi
 • osuwanie się ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • huk ponaddźwiękowy
 • upadek drzew i masztów
 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • przepięcie
 • dewastacja

Proama DOM

 Proama DOM  zapewnia pełne ubezpieczenie nieruchomości i jej wyposażenia od zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie, kradzież z włamaniem lub rabunek. Proama DOM to oferta kierowana do każdego, kto chce chronić swoje mienie i zapewnić sobie spokojne życie.

Ubezpieczenie Proma DOM oferuje takie korzyści jak:

 • Indywidualne dopasowanie sumy ubezpieczenia i jego warunków
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) związanej z użytkowaniem nieruchomości z sumami gwarancyjnymi w wysokości 50 tys. zł, 100 tys. zł oraz 150 tys. zł.
 • Ochrona nieruchomości od wielu zdarzeń losowych oraz jej wyposażenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Zakwaterowanie zastępcze w przypadku wystąpienia szkody
 • Zwrot kosztów uprzątnięcia lub naprawy skutków szkody oraz poszukiwania przyczyny szkody
 • Ubezpieczenie nieruchomości od wielu zdarzeń losowych między innymi: pożar, zalanie, huragan, eksplozja, grad, upadek drzew na nieruchomość lub szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne.
 • Ubezpieczenie nieruchomości od włamania z kradzieżą oraz rabunku

Polisa Proama DOM daje możliwość skorzystania z takich elementów jak:

 • Ubezpieczenie nieruchomości nie tylko przez właścicieli , ale także jej najemców
 • Ubezpieczenia garażu
 • Ubezpieczenia nieruchomości od dewastacji lub przepięcia
 • Ubezpieczenia nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza
 • Ubezpieczenie nieruchomości w budowie