Proama DOM

 Proama DOM  zapewnia pełne ubezpieczenie nieruchomości i jej wyposażenia od zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie, kradzież z włamaniem lub rabunek. Proama DOM to oferta kierowana do każdego, kto chce chronić swoje mienie i zapewnić sobie spokojne życie.

Ubezpieczenie Proma DOM oferuje takie korzyści jak:

 • Indywidualne dopasowanie sumy ubezpieczenia i jego warunków
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) związanej z użytkowaniem nieruchomości z sumami gwarancyjnymi w wysokości 50 tys. zł, 100 tys. zł oraz 150 tys. zł.
 • Ochrona nieruchomości od wielu zdarzeń losowych oraz jej wyposażenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Zakwaterowanie zastępcze w przypadku wystąpienia szkody
 • Zwrot kosztów uprzątnięcia lub naprawy skutków szkody oraz poszukiwania przyczyny szkody
 • Ubezpieczenie nieruchomości od wielu zdarzeń losowych między innymi: pożar, zalanie, huragan, eksplozja, grad, upadek drzew na nieruchomość lub szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne.
 • Ubezpieczenie nieruchomości od włamania z kradzieżą oraz rabunku

Polisa Proama DOM daje możliwość skorzystania z takich elementów jak:

 • Ubezpieczenie nieruchomości nie tylko przez właścicieli , ale także jej najemców
 • Ubezpieczenia garażu
 • Ubezpieczenia nieruchomości od dewastacji lub przepięcia
 • Ubezpieczenia nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza
 • Ubezpieczenie nieruchomości w budowie
5.00 avg. rating (97% score) - 3 votes