Pakiet Standard – ubezpieczenie nnw

Pakiet Standard – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wraz z assistance to pakiet dedykowany osobom, które chcą zadbać o swoje zdrowie i zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami finansowym. Dzięki najlepszym rozwiązaniom Proama, Pakiet Standard to kompleksowe ubezpieczenie w optymalnej cenie

W ramach ubezpieczenia NNW Pakiet Standard, Ubezpieczonemu przysługuje:

  • Całodobowa ochrona i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w domu i miejscu pracy
  • Pełna ochrona nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie
  • Assistance w razie wystąpienia zdarzenia wypadku lub choroby w tym opieka nad dziećmi w trakcie hospitalizacji oraz pełna obsługa medyczna wykwalifikowanego personelu
  • Obsługa osobistego consierge
  • Dodatkowe odszkodowanie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wypadku lotniczym
  • Suma ubezpieczenia nawet do 100 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego i do 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowo, Ubezpieczony ma możliwość objęcia polisą współmałżonka i dzieci.

W ramach pakietu assistance, Ubezpieczonemu przysługują:

  • Opieka i nadzór nad dziećmi i małoletnimi w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
  • Opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
  • Opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego
  • Korepetycje dla dzieci Ubezpieczonego
  • Pomoc domowa
  • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty)
  • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
  • Obsługa osobistego consierge
  • Pełna obsługa serwisów informacyjnych
5.00 avg. rating (99% score) - 1890 votes