Proama Dom Premium

Proama DOM Premium  Ubezpieczenie dedykowane osobom chcących elastycznie kontrolować ubezpieczenie swojej nieruchomości oraz jej wyposażenia. Ubezpieczenie Proama DOM Premium obejmuje swoim zakresem nie tylko nieruchomość, ale także jej ogrodzenie, architekturę wokół niej czy budyni niemieszkalne. Dodatkowym atutem jest możliwość ubezpieczenia nieruchomości w trakcie jej budowy

W ramach ubezpieczenia Proma DOM Premium jego Klienci mogą skorzystania z takich elementów jak:

 • Indywidualnie dopasowany zakres i suma ubezpieczenia nieruchomości
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) do sumy gwarancyjnej 300 tys. złotych, związanej z użytkowaniem nieruchomości
 • Ubezpieczenie nieruchomości od wielu zdarzeń losowych między innymi: pożar, zalanie, huragan, eksplozja, grad, upadek drzew na nieruchomość lub szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne
 • Ubezpieczenie nieruchomości od włamania z kradzieżą oraz rabunku
 • Zakwaterowanie zastępcze w przypadku wystąpienia szkody
 • Zwrot kosztów uprzątnięcia lub naprawy skutków szkody oraz poszukiwania przyczyny szkody

Ubezpieczenie Proama DOM Premium umożliwia:

 • Ubezpieczenie nie tylko nieruchomości własnej, ale także wynajmowanej
 • Ubezpieczenie nieruchomości od jej dewastacji czy przepięcia
 • Ubezpieczenie garażu, małej architektury, budynków niemieszkalnych znajdujących się na terenie nieruchomości
 • Ubezpieczenie nieruchomości w budowie
 • Ubezpieczenia nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

Zakres ubezpieczenia Proama DOM

 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • eksplozja
 • upadek statku powietrznego
 • implozja
 • dym i sadza
 • huragan
 • grad
 • lawina
 • deszcz nawalny
 • zalanie
 • śnieg i lód
 • zapadanie się ziemi
 • osuwanie się ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • uderzenie pojazdu
 • huk ponaddźwiękowy
 • upadek drzew i masztów
 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • przepięcie
 • dewastacja
5.00 avg. rating (99% score) - 1291 votes