Archiwa tagu: ubezpieczenie transportowe

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe umożliwiają pełną ochronę ładunków (cargo), wożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego również żeglugi śródlądowej.Kupujący ma również możliwość zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód transportowanych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest wycelowane dla przedsiębiorców, którzy transportują produkty na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje mienie, jakie jest przewożone przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, i śródlądowym.Przewożone mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w konsekwencji zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Mało tego mienie może być ubezpieczone zarówno od szkód powstałych w czasie załadunku bądź rozładunku.