Archiwa tagu: pomoc prawna

Pomoc prawna dla firmy

Pomoc prawna Dodatkowy pakiet pomocy prawnej, zapewniający pomoc adwokata lub rady prawnego, również w przypadku reprezentowania interesów Ubezpieczonego w sądzie. W ramach pakietu Pomocy Prawnej, Ubezpieczony ma pełny dostęp do Telefonicznej lub internetowej Asysty Prawnej.

Ubezpieczenie Pomoc Prawna Proama zapewnia pokrycie kosztów:

  • Dochodzenia roszczeń odszkodowawczych szkód będących następstwem czynu niedozwolonego oraz szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
  • Obrony interesów Ubezpieczonego jako pracodawcy ze stosunku pracy oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych
  • Obrony interesów Ubezpieczonego jako właściciela nieruchomości.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidulanie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

W ramach Telefonicznej Asysty Prawnej, Ubezpieczony ma możliwość uzyskania:

  • Konsultacji prawnej, dostosowanej do jego aktualnej sytuacji
  • Opinii prawej dotyczącej konkretnej sprawy
  • Tekstów aktów prawnych, opracowania pism prawnych w tym wzorów umów, pełnomocnictw i wezwań
  • Informacji o sporach prawnych, w tym ich koszach i zasadach