Archiwa tagu: podczas jazdy rowerem

Pakiet Rowerzysta – NNW dla rowerzysty

Pakiet Rowerzysta- Kompleksowa ochrona rowerzysty to połączenie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz assistance. Pakiet ten przeznaczony jest dla osób poruszających się na rowerze, które chronić chcą nie tylko swoją odpowiedzialność w stosunku do szkód wyrządzonych innym osobom czy ich mieniu, ale także chronić chcą swoje zdrowie i życie.

Pakiet Rowerzysta przeznaczony dla osób jeżdżących na rowerze obejmuje:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które chroni rowerzystę przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobie trzeciej lub jej mieniu podczas jazdy na rowerze
 • Ubezpieczenie NNW od kolizji i wypadków zaistniałych podczas jazdy rowerem i w codziennym życiu
 • Pomoc i poradę Osobistego Doradcy w trakcie trwania ubezpieczenia
 • Możliwość ubezpieczenia w ramach Pakietu także rodziny Ubezpieczonego
 • Suma ubezpieczenia nawet do 50 000 zł w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz do 50 000 zł z tytułu ubezpieczenia OC.

W ramach usługi Assistance Proama organizuje :

 • serwis rowerowy,
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Obsługę osobistego consierge
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych
 • Transport poszkodowanego z placówki medycznej do miejsca zamieszkania, również specjalnym transportem medycznym ambulansem