Archiwa tagu: koszt ocp

Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym poszukują najtańszego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod co do ceny i jakości produkt spośród wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPW ramach ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całościowe lub częściowe uszkodzenie ewentualnie stratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym .

Oprócz tego ochroną mogą być otoczone:

• niezbędne koszty ochrony prawnej i koszty sądowe

• koszty, jakie przewoźnik poniósł żeby zminimalizować rozmiary szkody lub udaremniać jej wystąpieniu

• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku materiału czy jego przechowywania

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika może być również poszerzona o:

• szkody powstałe w artykułach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,

• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,

• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,

Straty powstałe w trakcie przewozu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak:

sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp

Przepisy dotyczące usług świadczonych przez przewoźników na terenie Polski wynikają wprost z Prawa przewozowego. Przepis jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju położenie załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe regulowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym przesyłek. Konwencja ma zastosowanie w usługach przewozu drogowego towarów, od miejsca zamieszkania jeśli miejsce nadania przesyłki i położenie dostawy znajdują się w różnych krajach i chociaż jeden z nich jest krajem który dołączył do konwencji. Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego skrótowo OCP czy też oc przewoźnika poszczególne zakłady ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia rozmiarów swojej odpowiedzialności wyznaczając jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są wyłączone z zakresu głównego ubezpieczenia. Na ogół wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w wyniku rozboju i napadu transportu materiałów niebezpiecznych lub podwyższonego ryzyka, bądź postoju samochodu poza parkingami strzeżonymi.

Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede wszystkim ubezpieczenia, w których w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP udziały własne są zniesione. Standardowo umowy pokrywają zarówno większą część głównych niebezpieczeństw – kradzież ładunku, jego utratę lub uszkodzenie również przez emigrantów. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP lub OCS krajowego w większości wypadków najczęstszym rozszerzeniem wiążącym się z specjalną ceną jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt czy leków.