Archiwa tagu: Assistance Domowy w Proama

Assistance Domowy w Proama

Za 29 zł Klient może zakupić przydatny w życiu codziennym Assistance Domowy.

Dla Klientów ubezpieczających mienie w Proama przygotowany został Assistance Domowy, dający kompleksowy program usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości.

Assistance Domowy w Proama zakres ubezpieczenia home assistance:

 • awaria sprzętu AGD/ RTV,
 • ślusarz
 • infolinia remontowa,

Pomoc organizacyjna w razie szkody:

 • lokal zastępczy,
 • dozór miejsca ubezpieczenia,
 • interwencja specjalistów (np. hydraulika),
 • transport i przechowanie mienia
 • pomoc podczas  przeprowadzki,
 • Organizacja i pokrycie kosztów nadzorowania prac związanych z jego odbudową
 • wsparcie finansowe – do 2000 zł

Pomoc medyczna:

 •   wizyta lekarza,
 • pielęgniarki, rehabilitant
 • opieka nad dziećmi i zwierzętami,
 • przywóz leków,
 •  wsparcie informatyka
Sytuacja w jakiej przysługuje świadczenie Usługa Assistance Liczba usług w roku ubezpieczeniowym Maksymalna wartość usługi na
1 zdarzenie
Maksymalna wartość usług dla wszystkich zdarzeń
Awaria sprzętu AGD/RTV Interwencja specjalisty AGD/RTV 2 400 zł 800 zł
Uszkodzenie lub zatrzaśnięcie drzwi, kradzież kluczy Interwencja ślusarza 1 200 zł
Szkoda w ubezpieczeniu mieszkaniowym (zalanie, pożar, huragan, przepięcie, dewastacja, kradzież z włamaniem itp.) Interwencja specjalisty   (hydraulik, elektryk, szklarz, dekarz, stolarz, murarz, technik urządzeń grzewczych, dezynsektor) 2 500 zł 1 000 zł
Lokal zastępczy Bez limitu 30 dni/2 500 zł
Opiekun Klienta w razie szkody Bez limitu 700 zł
Udzielenie natychmiastowej pomocy finansowej na zakup artykułów pierwszej potrzeby 1 2 000 zł
Dozór miejsca ubezpieczenia Bez limitu 3 dni/1000 zł 1 000 zł
Transport do lokalu zastępczego 1 300 zł
Transport ocalałego mienia na terenie RP 1 500 zł
Przechowanie ocalałego mienia 1 1 500 zł
Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego na terenie RP Wizyta lekarza pierwszego kontaktu 1 200 zł
Wizyta pielęgniarki 2 100 zł 200 zł
Dostawa leków 2 200 zł 400 zł
Pomoc rehabilitanta Bez limitu 4 godziny/400 zł
Hospitalizacja Ubezpieczonego Opieka nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi 2 3dni/150 zł za dzień 900 zł
Opieka nad zwierzętami 2 3dni/150 zł za dzień 900 zł
Przeprowadzka z miejsca ubezpieczenia Organizacja i pokrycie kosztów przeprowadzki Bez limitu 1 000 zł
Problemy techniczne z sprzętem komputerowym Telefoniczna konsultacja informatyczna 1 15 minut konsultacji
Na życzenie Ubezpieczonego Infolinia remontowa Bez limitu
Infolinia medyczna Bez limitu
Concierge Bez limitu
Usługi informacyjne Bez limitu