Archiwa tagu: wypadków

Pakiet 55+ dla osób aktywnych

Pakiet 55+  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie torebki czy assistance w Pakiecie 55+ to oferta kierowana do osób powyżej 55 roku życia. Dzięki ofercie przygotowanej przez specjalistów Proama, Pakiet 55+ gwarantuje pełna ochronę życia, zdrowia i finansów osób, których wiek przekracza 55 lat.

W ramach ubezpieczenia Pakiet 55+, Proama zapewnia:

 • Pełne ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Wypłatę świadczeń finansowych w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Wypłatę świadczeń finansowych i zwrot kosztów na dostosowanie do życia w niepełnosprawności
 • Wypłatę świadczeń finansowych w razie śmierci osoby Ubezpieczonej
 • Ubezpieczenie „Bezpieczna Torebka”, które chroni przez skutkami kradzieży przedmiotów osobistych
 • Szeroka pomoc Osobistego Doradcy w trakcie trwania ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia nawet do 50 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego i do 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Suma ubezpieczenia nawet do 20 000 zł na dostosowanie do życia w niepełnosprawności
 • Nawet do 2000 zł sumy ubezpieczenia w polisie „Bezpieczna Torebka”

 

W ramach pakietu assistance, Ubezpieczonej osobie przysługują:

 • Opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Usługę dostarczenia leków do miejsca przebywania Ubezpieczonego
 • Transport medyczny z miejsca hospitalizacji do miejsca zamieszkania
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych

 

Pakiet Rodzina

Pakiet Rodzina- Połączenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z usługami assistance to kompleksowa ochrona zdrowia oraz dostęp do wielu usług dla całej rodziny. Dzięki najlepszym rozwiązaniom specjalistów Proama, Pakiet Rodzina to bezpieczeństwo całej rodziny w atrakcyjnej cenie.

W ramach ubezpieczenia Pakiet Rodzina, Proama zapewnia:

 • Ubezpieczenie całej rodziny od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Wypłatę świadczeń finansowych w razie wystąpienia trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy
 • Wypłatę świadczeń finansowych na dostosowanie do życia w niepełnosprawności
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które chroni od finansowych konsekwencji od szkód wyrządzonych osobom trzecim i ich mieniu, na terenie całej Europy
 • Szeroka pomoc Osobistego Doradcy w trakcie trwania ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia nawet do 100 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego i do 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Suma ubezpieczenia nawet do 20 000 zł na dostosowanie do życia w niepełnosprawności oraz do 50 000 zł odszkodowania za trwałą niezdolność do pracy
 • Suma ubezpieczenia OC nawet do 100 000 zł

W ramach pakietu assistance, Ubezpieczonej rodzinie przysługują:

 • Opieka i nadzór nad dziećmi i małoletnimi w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego
 • Korepetycje dla dzieci Ubezpieczonego
 • Pomoc domowa
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Obsługa osobistego consierge
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych

Pakiet Rowerzysta – NNW dla rowerzysty

Pakiet Rowerzysta- Kompleksowa ochrona rowerzysty to połączenie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz assistance. Pakiet ten przeznaczony jest dla osób poruszających się na rowerze, które chronić chcą nie tylko swoją odpowiedzialność w stosunku do szkód wyrządzonych innym osobom czy ich mieniu, ale także chronić chcą swoje zdrowie i życie.

Pakiet Rowerzysta przeznaczony dla osób jeżdżących na rowerze obejmuje:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które chroni rowerzystę przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobie trzeciej lub jej mieniu podczas jazdy na rowerze
 • Ubezpieczenie NNW od kolizji i wypadków zaistniałych podczas jazdy rowerem i w codziennym życiu
 • Pomoc i poradę Osobistego Doradcy w trakcie trwania ubezpieczenia
 • Możliwość ubezpieczenia w ramach Pakietu także rodziny Ubezpieczonego
 • Suma ubezpieczenia nawet do 50 000 zł w przypadku śmierci Ubezpieczonego, 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz do 50 000 zł z tytułu ubezpieczenia OC.

W ramach usługi Assistance Proama organizuje :

 • serwis rowerowy,
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Obsługę osobistego consierge
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych
 • Transport poszkodowanego z placówki medycznej do miejsca zamieszkania, również specjalnym transportem medycznym ambulansem

Pakiet Standard – ubezpieczenie nnw

Pakiet Standard – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wraz z assistance to pakiet dedykowany osobom, które chcą zadbać o swoje zdrowie i zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami finansowym. Dzięki najlepszym rozwiązaniom Proama, Pakiet Standard to kompleksowe ubezpieczenie w optymalnej cenie

W ramach ubezpieczenia NNW Pakiet Standard, Ubezpieczonemu przysługuje:

 • Całodobowa ochrona i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w domu i miejscu pracy
 • Pełna ochrona nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie
 • Assistance w razie wystąpienia zdarzenia wypadku lub choroby w tym opieka nad dziećmi w trakcie hospitalizacji oraz pełna obsługa medyczna wykwalifikowanego personelu
 • Obsługa osobistego consierge
 • Dodatkowe odszkodowanie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wypadku lotniczym
 • Suma ubezpieczenia nawet do 100 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego i do 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Dodatkowo, Ubezpieczony ma możliwość objęcia polisą współmałżonka i dzieci.

W ramach pakietu assistance, Ubezpieczonemu przysługują:

 • Opieka i nadzór nad dziećmi i małoletnimi w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego
 • Korepetycje dla dzieci Ubezpieczonego
 • Pomoc domowa
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Obsługa osobistego consierge
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych