Archiwa tagu: w życiu prywatnym

NNW pracowników

NNW pracowników- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje zakresem wszystkich pracowników, którzy nie ukończyli 65 roku życia i chroni Ubezpieczonego przed poniesieniem finansowych konsekwencji względem pracowników.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidulanie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Ubezpieczenie NNW pracowników, różniące się zakresem ochrony, występuje w dwóch wariantach:

  • Podstawowym, obejmującym szkody powstałe w pracy i w drodze do pracy
  • Rozszerzonym, obejmującym szkody powstałe w pracy, drodze do pracy oraz w życiu prywatny