Archiwa tagu: Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

OC Zarządcy nieruchomości

Zarządca musi mieć OC. Zarządcy nieruchomości, czyli osoby fizyczne posiadające licencję zarządcy powinni posiadać OC. Są oni odpowiedzialni za stan chodników, schodów czy dachów domów wielorodzinnych. Szczególnie zimą w tych miejscach dochodzi do wypadków. Dlatego też ich obowiązkiem jest zakup odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zarządca może zdecydować się na OC, którego minimalna suma gwarancyjna będzie wynosiła 50 tysięcy euro za dane zdarzenie. Wysokość składki jest uzależniona od przebiegu ubezpieczenia, a także wielkości przychodów ubezpieczonego.

Warto dodać, że zarządca jest odpowiedzialny za szkodę osoby trzeciej, gdy zaniedba on swoje obowiązki, w wyniku czego osoba trzecia dozna uszczerbku na zdrowiu. Takimi zaniedbania może być niedokładne odśnieżenie chodnika lub niewykonanie takiej czynności, czy też nieusunięcie sopli z dachu.