Archiwa tagu: ubezpieczenie mieszkania od powodzi

Ubezpieczenie od powodzi

 Ubezpieczenie na wypadek powodzi – Osoby, które ubezpieczyły nieruchomość w ramach ubezpieczenia Proama Dom lub Proama DOM Premium, mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia na wypadek powodzi.

W ramach ubezpieczenia, szkody jakie może wyrządzić powódź na mieniu znajdującym się na terenie i w nieruchomości są objęte pełnym ubezpieczeniem. Ochroną ubezpieczenia mogą być objęte takie elementy jak:

  • Dom lub mieszanie
  • Ogrodzenie i obiekty małej architektury, znajdujące się na terenie nieruchomości
  • Elementy stałe nieruchomości
  • Ruchomości i sprzęty domowe
  • Dom lub mieszkanie w budowie