Archiwa tagu: rodzice

Wsparcie dziecka

Proama wsparcie dzieckaWsparcie Dziecka  Jeśli w kolizji drogowej, dziecko objęte polisą Wsparcie Dziecka, straci jedno lub dwoje rodziców, zostanie objęte cyklicznym wsparciem materialnym ze strony Proama. Jest to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które obowiązuje w Polsce oraz w większości Państw Europejskich. obejmuje wszystkie wypadki komunikacyjne w których brał udział Ubezpieczony, jako kierowca, pasażer czy rowerzysta.Polisa mogą być objęte wszystkie dzieci posiadane przez Klientów ubezpieczenia Wsparcie Dziecka.

Osoby objęta polisą Wsparcie Dziecka może liczyć na pomoc taką jak:

  • Wsparcie finansowe, w formie miesięcznej renty, wypłacane do 10 lat od uzyskania prawa do renty
  • Wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł miesięcznie w przypadku śmierci jednego rodzica i 4000 zł w przypadku śmierci obojga rodziców, w podziale na wszystkich uprawnionych