Archiwa tagu: podsumowanie

Rok 2014 rokiem wyzwań dla Proamy

Dyrektor Generalny Proama, jednego z największych ubezpieczycieli w Polsce informuje, że miniony 2014 rok był bardzo ciekawym rokiem dla branży ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia mieszkaniowe jako jedna z najbardziej dochodowych gałęzi ubezpieczeń, w ubiegłym roku została ochroniona projektem na rzecz przeciwdziałania przestępczości, nazywanym Bazą Zdarzeń i Szkód, który powstał przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Głównym celem projektu była obserwacja i identyfikacja szkód zgłaszanych kilka razy do różnych zakładów ubezpieczeń. Przedstawiciele marek ubezpieczeniowych wierzą, że projekt ten będzie kontynuowany w obecnym roku i swoim zakresem obejmie wszystkich ubezpieczycieli. W planach jest również objęcie bazą szkód i będzie mogła być wykorzystywana w etapie wypłaty odszkodowań, a także posłuży do oceny ryzyka i weryfikacji przebiegu szkód klienta w procesie przedstawiania mu oferty. Dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł w prosty sposób dokonać segregacji klientów i zaoferować tym, którzy nie posiadali szkód niższe ceny ubezpieczeń.

Ostatni rok pozwolił na zaobserwowanie kurczącego się segmentu ubezpieczeń AC, jednak zaobserwowano wzrost zainteresowania sektora MSP. Rok 2014 był rokiem ubezpieczeń komunikacyjnych, których głównym tematem była likwidacja szkód. W drugiej połowie roku szczególną burzę i temat do dyskusji wywołały wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące sposobu likwidacji szkód. Od tej pory najważniejszym elementem przewagi konkurencyjnej stała się dobra obsługa klienta. Po wytycznych wszyscy uczestnicy runku ubezpieczeń komunikacyjnych oferują ten samo poziom likwidacji szkód, co oznacza, ze nie jakość świadczonych usług przestanie być wyróżnikiem. Wzmagać będzie to nie tylko inną politykę konkurencyjną, ale także zmiany w cenach ubezpieczeń komunikacyjnych.

Jakość świadczonych usług pociąga za sobą koszty, współmierne do stopnia jakości usług. Jakość usług powinna mieć odzwierciedlenie w cenie opis AC i OC, jednak tego specjaliści od ubezpieczeń nie zaobserwowali. Wręcz przeciwnie- zaobserwowano spadki przypisu składek brutto, tym samym wzrosły wartości odszkodowań jakie zostały wypłacone. Tym samym obniżeniu uległy taryfy stosowane przez ubezpieczycieli w stosunku do wszystkich klientów. Oznacza to, że firmy proponowały klientom niższe stawki niż w roku 2013, bez względu na poziom jego ryzyka. Może wynikać to z faktu, że ubezpieczyciele nie dysponują odpowiednimi narzędziami do określania ryzyka pojedynczych klientów.

Według ekspertów, tendencja ta powinna ulec zmianie w 2015 roku. Wytyczne wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i tym samym wprowadzenie dokładnych wytycznych dotyczących likwidacji szkód może skutkować wzrostem cen ubezpieczeń komunikacyjnych ,szczególnie w pierwszym półroczu 2014.

Dyrektor Generalny Proama mówi, że obawia się, że w 2015 tak szybko nie zaobserwują wzrostu cen. Podwyżki będą zauważalne dopiero pod koniec 2015 roku. Ważnym aspektem w planowaniu strategii i całym procesie ubezpieczeń będzie jednak umiejętność oszacowania jakie ryzyko ma indywidualny klient. Wzrost cen można zaobserwować szczególnie w ofercie przygotowanej dla osób , u których prawdopodobieństwo kolizji czy stłuczki jest wysokie. W dłuższym okresie czasu powinno doprowadzić to do znacznego zamrożenia cen, co spowoduje wzrost kosztów polis dla młodych kierowców.