Archiwa tagu: kradzież

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie mienia- Ubezpieczenie mienia od następstw zdarzeń losowych, włamaniaz kradzieżą, ubezpieczenia mienia w transporcie czy sprzętu elektronicznego to pakiet dedykowany przedsiębiorcom, którzy chcą chronić swój majątek. Dzięki szczególnym rozwiązaniom specjalistów Proama, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania polisy poprzez wybór wariantów ubezpieczenia w tym także ubezpieczenia budynków wynajmowanych na potrzeby prowadzonej działalności czy tych ,które są w budowie.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidulanie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych, różniące się zakresem ochrony, dostępne jest w trzech wariantach :

 • Podstawowym
 • Rozszerzonym
 • Allrisk

Istnieje możliwość rozszerzenia wybranych wariantów o ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych takich jak powódź, przepięcia, stłuczenia szyb, wandalizm, rozmrożenie środków obrotowych, ubezpieczenie kosztów stałych czy ubezpieczenia maszyn przenośnych.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkuchroni majątek oraz szkody wyrządzone w wyniku włamania z kradzieżą i rabunku. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty naprawy szkód wyrządzonych w wyniku tych zdarzeń, a także straty majątkowe powstałe w wyniku kradzieży mienia, nawet bez wejścia sprawcy do nieruchomości.

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku o kradzież elementów, które znajdują się na zewnątrz nieruchomości, w której prowadzona jest działalność.

Ubezpieczenie mienia w transporcie to pakiet chroniący wszystkie środki obrotowe oraz wyposażenie, które przewożone jest przez Ubezpieczonego lub n jego ryzyko na terenie Polski. W ramach ubezpieczenia ochrona objęte są środki, których szkody mogły wystąpić w wyniku wypadu pojazdu, jego kradzieży lub kradzieży środków z pojazdu. Ochroną objęte są także środki, których zniszczenie lub szkody powstały w wyniku zdarzeń losowych.

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia mienia w transporcie poza granicami Polski.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje ochronę elektronicznego sprzętu przenośnego lub stacjonarnego, będącego własnością Ubezpieczonego. Sprzęt, który nie jest starszy niż 7 lat, może być ubezpieczony od zdarzeń takich jak:

 • Niewłaściwe użytkowanie lub błąd w obsłudze pracowników
 • Pożar, zalanie, huragan i innych zdarzeń loswych
 • Kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Zwarcia czy przepięcia.

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia sprzętu elektronicznego także poza granicami Polski, ubezpieczenia także oprogramowania komputerowego, nośników danych oraz o koszty poniesione z tytułu wynajęcia sprzętu zastępczego.

Pakiet 55+ dla osób aktywnych

Pakiet 55+  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie torebki czy assistance w Pakiecie 55+ to oferta kierowana do osób powyżej 55 roku życia. Dzięki ofercie przygotowanej przez specjalistów Proama, Pakiet 55+ gwarantuje pełna ochronę życia, zdrowia i finansów osób, których wiek przekracza 55 lat.

W ramach ubezpieczenia Pakiet 55+, Proama zapewnia:

 • Pełne ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Wypłatę świadczeń finansowych w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Wypłatę świadczeń finansowych i zwrot kosztów na dostosowanie do życia w niepełnosprawności
 • Wypłatę świadczeń finansowych w razie śmierci osoby Ubezpieczonej
 • Ubezpieczenie „Bezpieczna Torebka”, które chroni przez skutkami kradzieży przedmiotów osobistych
 • Szeroka pomoc Osobistego Doradcy w trakcie trwania ubezpieczenia
 • Suma ubezpieczenia nawet do 50 000 zł w przypadku śmierci ubezpieczonego i do 50 000 zł w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Suma ubezpieczenia nawet do 20 000 zł na dostosowanie do życia w niepełnosprawności
 • Nawet do 2000 zł sumy ubezpieczenia w polisie „Bezpieczna Torebka”

 

W ramach pakietu assistance, Ubezpieczonej osobie przysługują:

 • Opieka nad zwierzętami w razie hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Wizyty domowe wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki)
 • W razie potrzeby wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Usługę dostarczenia leków do miejsca przebywania Ubezpieczonego
 • Transport medyczny z miejsca hospitalizacji do miejsca zamieszkania
 • Pełna obsługa serwisów informacyjnych

 

Midi Assistance

Midi Assistance  jest to dodatkowe ubezpieczeniem komunikacyjnym , w ramach którego Ubezpieczony może skorzystać z pomocy w przypadku kradzieży, wypadku lub awarii samochodu. Pakiet Mini Assistance obowiązuje na terenie całej Polski, bez względu na odległość wystąpienia zdarzenie od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

Proama w ramach polisy Midi Assistance oferuje takie korzyści jak:

 • Samochód zastępczy w przypadku kradzieży lub awarii na okres 3 dni
 • Holowanie do najbliższego warsztaty samochodowego lub drobną naprawę przez specjalistów Proama
 • Odwiezienie pod dom naprawionego samochodu
 • Zwrot kosztów za skorzystanie z taksówki po wystąpieniu zdarzenia, do 3 dni od jego zaistnienia
 • Dostarczenie paliwa do samochodu gdy go zabraknie
 • Pełna pomoc pracowników Proama w przypadku zdarzeń takich jak zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie, rozładowanie akumulatora lub uszkodzenia opony.
 • Darmowy przewóz osoby bliskiej do miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego
 • Pełny dostęp do infolinii medycznej oraz informacji o placówkach medycznych, działaniu leków czy porady lekarza dyżurnego
 • Pełny dostęp do serwisu informacyjnego dla kierowców oraz informacji o natężeniu ruchu, alternatywnych trasach, korkach, stacjach paliw czy warsztatach samochodowych